kroužky

Pravidla pro platbu kroužků:

- Kroužky jsou objednávány až po jejich řádném objednání a zaplacení

- Termín: je třeba objednat a zaplatit do 30.6. aktuálního roku

- Cena: kroužku (D i H) je 5.- Kč (stanoví se vždy v daném roce)

- Kde objednat: u vedoucího odbornosti - tj. drůbež (), holubi (Jarda Hrubý - spumante.1@seznam.cz)

- Komu zaplatit: číslo účtu 2400411641/2010

- Obě platby není možné slučovat

- Do zprávy příjemci prosíme uvést "Drůbež" nebo "Holubi"

Objednávka kroužků

formulář P6 - objednávka kroužků drůbeže pro ZO na rok.xlsx

formulář P7 - objednávka kroužků holubů pro ZO na rok.xlsx