e-hlášení

Hlášení o pořádané výstavě

- hlášení, které se podává do 30 dnů ode dne, kdy pražská organizace uspořádala výstavu. Za každou posuzovanou odbornost obdrží ZO příspěvek 200 Kč