Vítáme Vás na stránkách

MěO ČSCH Praha

 

 

 

 

 
 

Celopražská výstava 2022

21. - 22. 10. 2022

 

STANOVENÍ TERMÍNŮ ÚKOLŮ PRO ZO

termín

úkol

příjemce

formulář

1.1.-31.3.

výroční členské schůze ZO , volba delegátů na konferenci MěO

 

 

30.01.

odevzdání formulářů chov. soutěže jednotlivců všech odborností za předešlý rok

vedoucí odborností MěO

P1,P2,P3

28.02.

nahlášení termínu místních výstav

 

jednatelka

 

1.2 až 01.03.

aktivy odborností,uplatnění příspěvků na krajskou Lysou (konečný termín)

ved.odborností

 

28.02.

odevzdání zpráv o činnosti ZO za předešlý rok – všechny odbornosti- včetně KPM

vedoucí odborností MěO

P5

31.03.

 

odevzdání usnesení VČS ZO na MěO

jednatelka

 

30.6.

Předat rejstříkovému soudu přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok

Rejstříkový soud

Na webu ČSCH

konference duben

výplata příspěvků za krajskou Lysou

(konečný termín)

zúčastněné ZO

 

konference duben

Úhrada za okresní registraci králíků

od ZO za předchozí rok

Pokladník MěO

 

do 30.06.

objednávky nánožních kroužků na další rok- odevzdání formulářů . včetně úhrady

vedoucí odborností MěO

P6,P7

do konference listopad

odevzdání členských příspěvků na MěO (dokladu o úhradě převodem)

pokladník, bank.převodem

 

konference listopad

odevzdání formulářů – evidence příspěvků ZO

jednatelka

 

do 30.dnů po výstavě

uplatnění příspěvků na výstavy (200 Kč/odbornost)

jednatelka