Svoboda Vítězslav (ZO ČSCH Modřany)

Předseda MěO

e-mail: svobodasep@centrum.cz