KRÁLÍCI

 

Odborná  komise chovatelů  králíků MěO  Praha

            složení :

předseda:

 

Svoboda  Vítězslav

ZO Modřany

 

 

 

 

členové :

 

ing  Jana Holubová

ZO Ďáblice

 

 

 

ing Jiří Jirsa

ZO Hostivař

 

Okresní registrátor:

 

Ing Jiří Jirsa

ZO Hostivař

 

 

   

 

 

pozn.:

                         komise byla zvolena na aktivu odbornosti dne 12.03.2013